Kaoru Hirano, untitled –koinobori–, 2017
Kanae Ohgi, hello hello Kanazawa (mobile smile tea room), 2018